Mijn account (topmenu)

ALGEMENE VOORWAARDEN

Fabulous Business Woman is ingeschreven bij de KvK met nummer Kvk. 58543171. Het BTW-nummer vind je op de factuur.

Het bezoekadres is:
Gasthuisstraat 28
5171 GG Kaatsheuvel

DEFINITIES

Klant: de natuurlijke persoon die deelneemt aan een online programma of een product koopt.

Opdrachtgever: natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Fabulous Business Woman.com / Gwyneth Leermakers een opdracht verstrekt.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Fabulous Business Woman.com / Gwyneth Leermakers en haar klant en/of opdrachtgever.

AARD VAN DIENSTVERLENING

De activiteiten van Fabulous Business Woman.com/ Gwyneth Leermakers zijn gericht op persoonlijke ontwikkeling, ondernemerschap en communicatie. De klant is zelf verantwoordelijk voor het al dan niet toepassen van de verstrekte producten en diensten.

INFORMATIEVERSTREKKING

Cliënt en opdrachtgever van Fabulous Business Woman.com/ Gwyneth Leermakers dienen alle gegevens die nodig zijn voor een goede uitvoering van de opdracht vooraf aan Fabulous Business Woman.com/ Gwyneth Leermakers te verstrekken. Fabulous Business Woman.com/ Gwyneth Leermakers is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Fabulous Business Woman.com/ Gwyneth Leermakers is uitgegaan van onjuiste en/of onvolledige verstrekte gegevens door klant en/of opdrachtgever.

AANSPRAKELIJKHEID

Fabulous Business Woman.com/ Gwyneth Leermakers is niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de klant die voortvloeit uit een reeds voor de aanvang van de dienstverlening of aankoopproces bij de klant aanwezige fysieke of geestelijke problemen.

Het volgen van een online programma of het kopen van een (digitaal) product is geen vervanging voor een psychologisch consult en/of therapie.

ANNULERINGSVOORWAARDEN

Het annuleren van een online programma kan tot op het moment er nog geen toegang is gegeven tot de online leeromgeving. Zodra de klant inloggegevens heeft ontvangen en daarmee toegang heeft tot de online leeromgeving is annuleren niet meer mogelijk.

Ben je niet tevreden over het programma? Neem dan altijd eerst contact op via e-mail dan bekijken we samen welke oplossing mogelijk is.

Voor annulering van online informatieproducten geldt dat annuleren uitsluitend mogelijk is voordat het product in het bezit is van de klant.

BETALINGSTERMIJN EN INCASSOKOSTEN

Betalingen dienen binnen 30 dagen na factuurdatum op de bankrekening van Fabulous Business Woman.com/ Gwyneth Leermakers te zijn bijgeschreven. Indien de aanvang van het programma of de levering van het product binnen 30 dagen is, dan dienst het bedrag voor de start van het traject of de levering van het product op de bankrekening van Fabulous Business Woman.com/ Gwyneth Leermakers te zijn bijgeschreven.

DOSSIER EN GEHEIMHOUDING

Fabulous Business Woman.com/ Gwyneth Leermakers houdt beperkt dossier bij van haar klanten. Dossiers zijn uitsluitend ter inzage van Fabulous Business Woman.com/ Gwyneth Leermakers.

Testimonials van klanten worden uitsluitend geplaatst op de website met toestemming van de klant.

KLACHTEN

Wanneer de opdrachtgever en/of klant niet tevreden is over een door Fabulous Business Woman.com/ Gwyneth Leermakers geleverde dienst, dient zij dit binnen 14 dagen na het leveren van deze dienst en/of product Fabulous Business Woman.com/ Gwyneth Leermakers te melden. Na overleg kunnen we tot een gezamenlijke oplossing komen.

COPYRIGHT

Op al het materiaal dat Fabulous Business Woman.com/ Gwyneth Leermakers verstrekt zit copyright. Dat betekent dat niets van deze uitgaven mag worden vermenigvuldigd, doorgestuurd, gekopieerd of op een andere wijze worden gebruikt zonder toestemming van Fabulous Business Woman.com/ Gwyneth Leermakers.

btt